Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben Megrendelője vagy aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűvé tekinti magára nézve. Kérjük, felhasználás és/vagy vásárlás előtt olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi nyilatkozat, a Szállítási- és fizetési feltételek és a Vásárlási segédlet menüpontokat, mely az ÁSZF elválaszthatatlan együttes részét képezik.

 

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Rend-Szám BT. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Rend-Szám BT. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelésének leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 1. A szerződés tárgya

 

A szerződés tárgya a Rend-Szám BT. www.junecohner.hu internetes webáruházában található valamennyi beárazott, raktáron lévő rendelhető és előrendelhető könyv, e-könyv és más termék.

 

A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásakor jön létre. A Rend-Szám BT. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, melyet minden esetben egyeztet a Megrendelővel és ilyen esetben a termék vételárának előre történő kifizetése esetén a teljes összeget visszautalja saját költségén Megrendelő részére. A termékek mellett feltüntetett árak változtatásának a jogát fenntartjuk. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.  Rend-Szám BT. a honlapon szereplő információkat a lehető legnagyobb gondossággal kezeli, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

 

Weboldal összes használati feltételében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) Korm. rendelet, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezései továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló az 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 

 

 1. A Szerződő felek

 

A vásárlási szerződés a Rend-Szám BT., mint eladó (a továbbiakban Rend-Szám BT. és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban Megrendelő) között jön létre. A Rend-Szám BT. csak a www.junecohner.hu internetes oldalon (a továbbiakban Honlap) keresztül leadott rendelésekért felel és kizárólag a Honlapon keresztül leadott megrendeléseket teljesíti. A Megrendelő a Megrendelői adatok kitöltésével adja meg vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Rend-Szám BT. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Rend-Szám BT. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő személyének valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

Rend-Szám BT.

Székhely: 1112 Bp., Meredek u.28.

E-mail: hello@junecohner.hu

Telefon: +36 30 847 2998 (10-16 óráig)

Cégjegyzék: 01-06-017283

Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28164616-2-43

 

 

 1. Feltüntetett árak

 

A Honlapon az árucikkek mellett feltüntetett vételár a végső fogyasztói ár, amely (alanyi) ÁFA mentes és amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik A szállítási díj külön fizetendő, melyről a Szállítási- és fizetési feltételek menüpontban tájékozódhat. A termékek mellett megjelölt ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, annak mértéke a megrendelés során a kosár menüponton belül külön kerül feltüntetésre, mely összeg a termék árához hozzáadásra kerül. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek árainak változtatásának a jogát fenntartjuk.

 

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Rend-Szám BT. kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 

 

 1. A szerződés hatálya

 

Jelen szerződés a sikeres megrendelés elküldésével lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Rend-Szám BT. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a Megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes. A megrendelés visszaigazolását a Rend-Szám BT. a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény futárnak történő átadása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell a hello@junecohner.hu e-mail címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Rend-Szám BT. írásban visszajelezte.

 

 

 1. A Megrendelő felelősségvállalása

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

 

 1. A Honlapon történő vásárlás

 

6.1 Regisztráció

 

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. Lehetőség van azonban a honlapon történő regisztrációval felhasználói fiókot létrehozni.

 

Megrendelő regisztrálni az erre vonatkozó kérdésre adott „Igen” válasz után a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Tovább” gombra kattintással illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) követően tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Rend-Szám BT. részére:

 

„AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI” menüpont alatt

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám

 

A „Cím” menüpont alatt

 • város,
 • irányítószám,
 • utca név,
 • házszám,
 • megye
 • Cég megrendelő esetén cég neve és cégjegyzékszáma

 

A „Jelszó” menüpont alatt pedig a fiókhoz tartozó jelszavát tudja megadni a Megrendelő.

 

Megrendelőnek ezen a felületen lehetősége van továbbá feliratkoznia hírlevélre a jelölőnégyzet kipipálásával.

 

A regisztráció sikeréről a Rend-Szám BT. e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt, melyben Megrendelő egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

 

A sikeres regisztrációt követően, Megrendelő a Honlap felső menüjében található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud belépni a Honlapra.

 

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a hello@junecohner.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Rend-Szám BT. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. Ha a Megrendelő az adatai törlését követően mégis meggondolja magát, és ismételten vásárolni kíván a Honlapon, akkor újra regisztrálnia szükséges.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Rend-Szám BT.-t.

 

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy a Megrendelő a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni. Ha Megrendelő regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

 

 

6.2 Megrendelés

 

A Megrendelő megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

 

Megrendelő a termékek alatt található a termék nevére kattintva a „Termék részletek” felületre érkezik, ahol megtekintheti a termék jellemzőit. A tájékoztató felületen található „Kosárba” gombra kattintva tudja a kívánt terméket a virtuális kosarába helyezni, és a mennyiség pontos beírásával megadni a termék mennyiségét.

 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) Megrendelő a Honlap felső menüjében, a “Kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Megrendelőt a Kosár felületre navigálja a Honlap.

 

A „Kosár” felületen a Megrendelő megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése összegét.

 

Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával.

 

A „Tovább nézelődöm” gombra kattintva Megrendelőt a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Megrendelő folytathatja a Honlapon történő böngészést.

 

A „Pénztár” gombra kattintással Megrendelő folytathatja a megrendelését a Honlapon.

 

A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Megrendelőt a „Számlázási adatok” felületre navigálja. Ezen a felületen a Megrendelő, ha több címet adott meg választani tud közülük, hogy melyikre szeretné a számlát kérni. A ”Tovább” gombra kattintva a „Szállítási adatok” felületen választani szintén választani tud a szállítási címek közül, ha többet adott meg. A „Tovább” gombra kattintva a „Szállítási mód” felületre érkezik, ahol a rendelkezésre álló lehetőségek közül kit tudja választani, hogy hogyan kívánja átvenni a terméket, kéri e a termék kiszállítását vagy személyesen illetve Postaponton szeretné átvenni. A „Tovább” gombra kattintva a „Fizetési mód” felületre érkezik, ahol a fizetési módok közül tud választani. Ha kiválasztotta a kívánt fizetési módot és a „Tovább” gombra kattintott, akkor a „Megrendelés rögzítése” felületre érkezik, ahol egy összegző felületen megtekintheti a kosárba helyezett terméket, annak árát, a szállítás költségét és a fizetendő végösszeget.

 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Az oldal alján található „Rendelés megerősítése” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesítheti a megrendelését. A Rend-Szám BT. a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is, értesíti a Megrendelőt.

 

A rendelés feladása tehát a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

          6.2.1 E-könyvek megrendelésére vonatkozó speciális szabályok

 

E-könyv megrendelése esetén a termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a Megrendelő rendelkezésére. Az egyedi letöltési link a sikeres fizetést követően a Honlapon megjelenik, melyre a Megrendelőnek rá kell kattintania ahhoz, hogy az e-könyvet letudja tölteni mobi vagy epub formátumban. Ha nem tölti le innen és elkattint erről az oldalról, vagy a letöltött állományok megsérülnek, törlődnek, akkor az addig megvásárolt e-könyveket letöltheti a Megrendelő a profil oldaláról a belépést követően, az E-könyvek menüpont alól, ahol egy listában megjelennek a megvásárolt elektronikus könyvek.

 

A megvásárolt e-könyv letöltésére a vásárlástól számított 7 napig, egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.

 

A Rend-Szám BT. a Megrendelő részére elektronikus úton, a bankkártyás fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus könyv(ek) vásárlásáról szóló elektronikus számlát.

 

Letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a Megrendelő a letöltés gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

 

A Megrendelő a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó) jogosult használni azzal, hogy a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.

 

A Rend-Szám BT. által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva, amelyek segítségével a jogosulatlan másolás és/vagy feltöltés során keletkezett példányok eredete egyértelműen megállapítható, és így az eredeti tulajdonos ellen büntetőjogi lépések kezdeményezhetők.

 

A Rend-Szám BT. kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

 

6.3 Adatbeviteli hibák javítása

 

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Rend-Szám BT. részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Az egyes rendelési szakaszok mellett található „Módosítás” gombra kattintva a Megrendelő a módosítani kívánt menüpontba vissza tud lépni és változtatni tud a megadott adatokon.

 

6.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Rend-Szám BT. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

 

Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Rend-Szám BT. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a hello@junecohner.hu email címen, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Rend-Szám BT.tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

E visszaigazoló e-mail Rend-Szám BT. részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Rend-Szám BT. és a Megrendelő között.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

6.5 Fizetés

 

Fizetés kizárólag bankkártyával lehetséges. A bankkártyás fizetés a Barion biztonságos rendszerén keresztül történik.  A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a Barion nem kap értesítést a Rend-Szám BT.-től. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Rend-Szám BT. szintén nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően Megrendelő tájékoztatást kap. A kártyás fizetéshez a Megrendelő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Megrendelő folyószámláján.

 

6.6 Számla

 

A Rend-Szám BT. rendszere minden esetben elektronikus számlát állít ki a megrendeléséről, amely a megrendelés és fizetés után azonnal, e-mailen, e-számlaként megérkezik a Megrendelő e-mail fiókjába. Amennyiben a számlát nem a regisztrált Megrendelő nevére, hanem másik névre (pl. cégnévre) kéri, kérjük a Számlázási és szállítási adatok menüpontban adja hozzá a számlázási címet. Kérjük, rendelése során járjon el kellő gondossággal, mivel utólag számlát más névre és címre kiállítani már nincsen lehetőségünk.

 

6.7 Szállítás

 

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Magyar Posta segítségével történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre. A Magyar Posta hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Megrendelő ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

 

 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Rend-Szám BT.-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles átvenni a terméket. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Rend-Szám BT. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Rend-Szám BT. felelősséget nem vállal!

 

6.7.1 Szállítási költségek

 

A szállítás költsége

 

1 példány esetén: 980 forint

2 példány esetén: 1500 forint (750 forint/db)

3 példány esetén: 1950 forint (650 forint/db)

4 példány esetén: 2000 forint (500 forint/db)

 

4-nél több példány nem rendelhető. Nagyobb tétel igénylése esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@junecohner.hu email címen.

 

 

6.7.2 Szállítási határidő

 

A megrendelés kiszállításának határideje a Magyar Postának történt átadást követően várhatóan 1 munkanap.

 

A Rend-Szám BT. – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

A Rend-Szám BT. késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Rend-Szám BT. a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 

 1. a Rend-Szám BT. a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

 

 1. Elállási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Elállási szándékát elektronikus úton küldött levél útján hello@junecohner.hu email címre jelezheti. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Rend-Szám BT. részére.

 

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket a legnagyobb biztonsággal becsomagolva a Fogyasztó nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza a Rend-Szám BT., 1112 Bp., Meredek u.28.. szám alatti címére. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén Rend-Szám BT. köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, használattól mentes állapotban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét az eredeti szállítási díjjal együtt, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. Rend-Szám BT. mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Rend-Szám BT. más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan Fogyasztót semmilyen többletdíj nem terheli. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a Rend-Szám BT. vállalta e költségek viselését. A Rend-Szám BT. azonban nem vállalja át a visszaszállítás költségét a Fogyasztótól és nem is gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, lebonyolításáról. A Rend-Szám BT. az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Fogyasztót e-book vásárlása esetén a termék jellegéből adódóan nem illeti meg az elállási jog.

 

 

 1. Jótállás, szavatosság

 

8.1 Szavatosság

Kellékszavatosság

 

Megrendelő a Rend-Szám BT. hibás teljesítése esetén a Rend-Szám BT.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Kellékszavatosság az eladóval szemben érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Rend-Szám BT., mint a www.junecohner.hu webshop üzemeltetője, a termék hibájáért- a vásárláskor a termékben már meglévő hiba vagy ok miatt bekövetkezett hibáért-kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, esetleg ekkor még nem lehet felismerni. Könyvek esetében ez azt jelenti, hogyha a megrendelt könyv nyomdai hibás, esetleg szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük.

 

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Rend-Szám BT. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Rend-Szám BT. költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Rend-Szám BT. adott okot.

 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Rend-Szám BT.-vel.

 

Megrendelő közvetlenül a Rend-Szám BT.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Rend-Szám BT.tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Rend-Szám BT. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Rend-Szám BT. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Rend-Szám BT.-t terhelik.

 

Termékszavatosság

 

Kellékszavatosság helyett a Megrendelő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatossági részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatosság esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Rend-Szám BT.) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
 • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.2 Jótállás

 

Rend-Szám BT. nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

 1. Panaszok kezelése:

 

Megrendelő a termékkel vagy a Rend-Szám BT. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő írásban, elektronikus levél útján valamint postai levélben jelentheti, telefon.

 

Cégnév: Rend-Szám BT.

Székhely: 1112 Bp., Meredek u.28.

Telefon: +36 30 84 72998

E-mail: hello@junecohner.hu​   

 

Rend-Szám BT. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Rend-Szám BT. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

 

Rend-Szám BT. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Rend-Szám BT. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Rend-Szám BT. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Rend-Szám BT. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Rend-Szám BT. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Rend-Szám BT. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 

9.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Rend-Szám BT. és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Rend-Szám BT.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, vagy a Rend-Szám BT. álláspontja a Megrendelő számára nem elfogadható, akkor a Rend-Szám BT. döntésével szemben

– Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárást kezdeményezése

 

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

– Bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Felelősség kizárása

 

A Rend-Szám BT. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső

események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

 

– a www.junecohner.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,

– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

– az információtovábbítási késedelemből adódó,

– vírusok által okozott,

– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

– vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a Megrendelőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra. Fenntartjuk a jogot kedvezményes és akciós áron adott termékeink megrendelésenkénti mennyiségkorlátozására.

 

 1. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

 

Rend-Szám BT. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Rend-Szám BT. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Rend-Szám BT. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.